საკომისიო

როგორ ანგარიშდება საკომისიო?

საკომისიო ანაზღაურება ანგარიშდება დოლარში პროცენტებში კომპანიის შემოსავლიდან (სპრედიდან, საკომისიოდან და ა.შ.),მიღებული ყოველი ლოტიდან,დახურული მოვაჭრე კლიენტის მიერ. ჩვენი პარტნიორების საკომისიო ანაზღაურება არის პირდაპირ დამოკიდებული მოზიდული კლიენტების სავაჭრო აქტიურობიდან.

Standard
15%
Silver
20%
Gold
25%
Platinum
35%
Diamond
50%

მოიზიდეთ მოვაჭრე კლიენტები და გამოიმუშავეთ უფრო მეტი!

ჩვენ გამოვიმუშავეთ თქვენთვის ანაზღაურების პროგრესიული სკალა თქვენ მიერ მოზიდული მოვაჭრე კლიენტებისთვის. თუ თქვენი კლიენტების დეპოზიტების ჯამი შეადგენს 9,999$-ს საკომისიოს დარიცხვა მოხდება Standard გეგმის მიხედვით, და ამ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ 15%-ს კომპანიის შემოსავლიდან ( სპრედიდან,საკომისიოდან და ა.შ.), მიღებული ყოველი ლოტიდან, დახურული რეფერალის მიერ.თუ ყველა თქვენ მიერ მოზიდული კლიენტები გახსნიან სავაჭრო ანგარიშებს 10,000$-დან 29,999$-მდე, თქვენ ავტომატურად გადადიხართ Silver-ის გეგმაზე და თქვენ დაგერიცხებათ 20% კომპანიის შემოსავლიდან( სპრედიდან,საკომისიოდან და ა.შ.), მიღებული ყოველი ლოტიდან, დახურული რეფერალის მიერ.შემდეგ თქვენ შეძლებთ გადახვიდეთ გეგმაზე Gold, იმ პირობით რომ დეპოზიტების საერთო ჯამი მიაღწევს 30,000$-დან 49,999$-მდე. ამ შემთხვევაში თქვენ დაგერიცხებათ სპრედის 25 % კომპანიის შემოსავლიდან ( სპრედიდან,საკომისიოდან და ა.შ.), მიღებული ყოველი ლოტიდან, დახურული რეფერალის მიერ. იმ შემთხვევაში თუ თქვენი რეფერალების საერთო დეპოზიტი შეადგენს 50,000$-დან 100,000$-მდე, თქვენ გადადიხართ გეგმაზე Platinum და გამოიმუშავებთ 35%-ს კომპანიის შემოსავლიდან( სპრედიდან,საკომისიოდან და ა.შ.), მიღებული ყოველი ლოტიდან, დახურული რეფერალის მიერ.

და ყურადღება! ანაზღაურების ყველაზე მაღალ გეგმას Diamond-ს თქვენ მიაღწევთ მაშინ, თუ თქვენი რეფერალების დეპოზიტების საერთო ჯამი 100,000$-ს აჭარბებს, ამისთვის ჩვენ გადაგიხდით 50%-ს კომპანიის შემოსავლიდან ( სპრედიდან,საკომისიოდან და ა.შ.), მიღებული ყოველი ლოტიდან, დახურული რეფერალის მიერ. ამ სახის უნიკალური და ერთადერთი შეთავაზება! უფრო მეტი მხოლოდ ჩვენთან არის!

ჩვენი საკომისიო ანაზღაურების
დარიცხვის სისტემის უპირატესობები

 • თქვენ გამოიმუშავებთ საკომისიოებს გრძელვადიან პერსპექტივაში თქვენი რეფერალების სავაჭრო მოღვაწეობიდან.
 • რაც უფრო მეტს ვაჭრობენ თქვენი რეფერალები, მით უფრო მეტს გამოიმუშავებთ თქვენ.
 • შეუზღუდავი შემოსავალი.
 • საკომისიო ირიცხება ყოველ დღე-ღამეს თქვენს საპარტნიორო ანგარიშზე.
 • მიღებული შემოსავლის ყოველთვიური გადახდა.

როგორ მუშაობს ეს?

 Заработай деньги на партнерских программах TeleTrade
 • თქვენ მოგყავთ ჩვენთან 3 კლიენტი დეპოზიტის საშუალო დონით 11,000 დოლარის ოდენობით, რაც ჯამში შეადგენს 33,000 დოლარს. ამ შემთხვევაში გააქტიურდება გეგმა Gold- 25 % კომპანიის შემოსავლიდან ( სპრედიდან,საკომისიოდან და ა.შ.), მიღებული ყოველი ლოტიდან, დახურული რეფერალის მიერ.

 • თქვენი რეფერალები ვაჭრობენ საშუალო ტემპით - დაახლოებით 3 გარიგება დღეში, ყოველი ერთი ლოტით.

 • თვეში თქვენი რეფერალების საერთო სავაჭრო ბრუნვა დაახლოებით იქნება 198 ლოტი.

 • მოცემულ შემთხევავში თქვენ გამოიმუშავებთ 1980 აშშ დოლარს თვეში!

 • თქვენ მოგყავთ ჩვენთან 3 კლიენტი დეპოზიტის საშუალო დონით 3,000 დოლარის ოდენობით, რაც ჯამში შეადგენს 9,000$-ს. ამ შემთხვევაში აქტიურდება გეგმა Standard - 15% კომპანიის შემოსავლიდან ( სპრედიდან,საკომისიოდან და ა.შ.), მიღებული ყოველი ლოტიდან, დახურული რეფერალის მიერ.

 • თქვენი რეფერალები ვაჭრობენ საშუალო ტემპით - დაახლოებით 3 გარიგება დღეში, ყოველი ერთი ლოტით.

 • თვეში თქვენი რეფერალების საერთო სავაჭრო ბრუნვა დაახლოებით იქნება 198 ლოტი.

 • მოცემულ შემთხვევაში თქვენ გამოიმუშავებთ 1188 აშშ დოლარს თვეში!

 Партнерская программа Форекс брокеров от TeleTrade

გადახდების ხელმისაწვდომი საშუალებები